Nện nhau với con gái kế thì bị vợ bắt quả tang

Đang địt nhau với con gái kế thì bị vợ phát hiện
Nện nhau với con gái kế thì bị vợ bắt quả tang