Eimi Fukada chịch fan hâm mộ khi đến thăm Việt Nam