Dù biết sai trái nhưng thầy giáo bị cô học trò dụ dỗ

Dù biết sai trái nhưng thầy giáo bị cô học trò dụ dỗ
Dù biết sai trái nhưng thầy giáo bị cô học trò dụ dỗ