Chồng gây tổn thất cho công ty vợ phải trả cái giá quá đắt

Chồng gây tổn thất cho công ty vợ phải trả cái giá quá đắt
Chồng gây tổn thất cho công ty vợ phải trả cái giá quá đắt